อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Lenso Terminal

ประกาศรับสมัครงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)
เงินเดือน 15,000 – 20,000
เพศชาย , หญิง
วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-จัดทำใบแจ้งหนี้(ใบวางบิล) และตรวจสอบความถูกต้อง ให้ครบถ้วนก่อนส่งให้ลูกค้า
-ต้องจัดส่งเอกสาร ใบแจ้งหนี้(ใบวางบิล) ส่งให้ลูกค้า ภายในวันที่กำหนด
-ติดตาม ทวงถามการชำระหนี้ ลูกค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด ทุกรายที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ(Aging) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่ามีการติดตามลูกหนี้และป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สูญ
-จัดทำ Invoice และ Credit Note ในระบบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดการ
– ชุดฟอร์ม
– ประกันสังคม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เบี้ยขยัน
– รถรับส่งพนักงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล
02-7035051-2

ตำแหน่ง พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
เงินเดือน 10,500 – 15,000
เพศชาย ทุกช่วงอายุ มีใบขับขี่ประเภท 4
สวัสดการ
– ชุดฟอร์ม
– ประกันสังคม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เบี้ยขยัน
– ค่าเที่ยว
ติดต่อฝ่ายบุคคล
02-7035051-2