อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

บริการขนส่ง

Lenso Terminal มีรถบรรทุกน้ำมันบรรทุก 10 ล้อจำนวน 7 คัน โดยแต่ละคันมีความจุ 12 MT และรถกึ่งพ่วงขนาด 5 x 30 MT เพื่อให้บริการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางของลูกค้าของเรา