อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

ยินดีตอนรับสู่ Lenso Terminal Company Limited

เราคือฟาร์มถังเคมีเหลวที่ให้บริการถังเก็บสารเคมี, บริการจำหน่าย, บริการตีกลอง, บริการบรรจุใหม่, บริการคลังสินค้า, บริการขนส่งและบริการขุดลอก

Lenso Terminal Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ Lenso Group เราเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นไทย 100% บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Unitank และเราได้เปลี่ยนเป็นบริษัท Lenso Terminal Co.Ltd. ในปี 1994

บริการให้เช่าถัง ปัจจุบัน เรามีถังขนาดต่างๆ ทั้งหมด 45 ถัง ตั้งแต่ 250 KL ถึง 2,000 KL ความจุถังเก็บรวมคือ 45,100 KL ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟาร์มถังเก็บสารเคมีเหลวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นโยบายคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Lenso Terminal ให้บริการถังเก็บ จัดจำหน่าย และขนส่งที่มีคุณภาพ เราตระหนักดีถึงความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง