อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

บริการท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือ Lenso เป็นเจ้าของและดำเนินการท่าเทียบเรือของตนเอง (Wharf 2D) ซึ่งสามารถรองรับเรือได้สูงถึง 10,000 D WT, LOA = 140 เมตร, Draft = 6.00 เมตรที่ LLW (ระดับน้ำต่ำสุด)