อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

เช่าถัง

ปัจจุบัน เรามีถังขนาดต่างๆ ทั้งหมด 45 ถัง ตั้งแต่ 250 KL ถึง 2,000 KL ความจุถังเก็บรวมอยู่ที่ประมาณ 45,100 KL ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟาร์มถังเก็บสารเคมีเหลวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลำดับ ขนาดถังและวัสดุ
1 250 KL Mild Steel Tank
2 500 KL Mild Steel tank
3 750 KL Mild Steel Tank
4 1000 KL Mild Steel Tank
5 1500 KL Mild Steel Tank
6 2000 KL Mild Steel Tank
7 250 KL SUS304 Tank
8 1000 KL SUS304 Tank
9 1500 KL SUS304 Tank
10 1500 KL SUS304L Tank
11 2000 KL SUS304L Tank

Tank Rental 1

Tank Rental 2

Tank Rental 3

Tank Rental 4

Tank Rental 5