อีเมล์ : somkiatj@lenso.com โทร : 02-7035051-2

คลังสินค้า

เรามีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 5,040 ตร.ม. ซึ่งสามารถเก็บสารเคมีอันตรายในรูปแบบถังหรือถังขนาด 200 ลิตร